ماژول ایزولاتور تک نما

برای منظم نمودن داده های مرتبط بین مانیتور ها و پنل ها .

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر با مرکز خدمات به شماره 02634137 تماس حاصل فرمایید

ایزولاتور تک نما برای تعداد 20 واحد به بالا استفاده می گردد. زیرا هنگامیکه تعداد گوشی ها افزایش یابد نیاز به یک منبع برای منظم نمودن داده ها و اطلاعات می باشد ، که در چنین مواقعی ایزولاتور بین پنل و ساختمان قرار می گیرد و نصب می شود .