کارت مجاورتی تک نما

مناسب برای مکان های پرتردد و با قابلیت همخانی بر روی پنل های تک نما

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر با مرکز خدمات به شماره 02634137 تماس حاصل فرمایید